Planritningar online dating 8 minute dating providence


12-Jul-2017 07:49

Varför används då fortfarande 2D-ritningar på papper i de flesta tillverkningsprocesser?Vana, tradition och motstånd mot förändringar har förstås haft en del i det.Det sparar värdefull tid och håller produktionen up-to-date. minskade arbetskostnader för detaljutformning i 2D och utgifter för utskrifter och hantering av ritningarna.MBD-produktion utan ritning möjliggör sänkta tillverkningskostnader. Det omfattar kostnader för utskrifter, skissarbete och papper när digitala enheter implementeras fullt ut.Övergången till MBD-baserad tillverkning är smidigare och ger snabbare avkastning på investeringen än att migrera konstruktionen från 2D till 3D.Det beror på att informationen som tillhandahålls i digitala 3D-format är densamma som PMI-data på konstruktionsritningar i 2D.Det handlar bland annat om tids- och kostnadsbesparingar – genom förbättrad och bättre integrerad kommunikation av produkt- och tillverkningsinformation (PMI) för produktionen – samt mindre skrotning och omarbetning, ökad exakthet och snabbare time-to-market.

Med hjälp av digitala enheter slipper dessutom produktionspersonalen att leta igenom högar med pappersutskrifter utan kommer åt PMI elektroniskt och kan se komponenten som ska tillverkas eller produkten som ska sättas samman i 3D.

Med MBD kan du utnyttja alla möjligheter med 3D-modeller genom att mer effektivt, exakt och kostnadseffektivt integrera produkt- och tillverkningsinformation.

När 3D CAD verktygen kopplas ihop med digitala visningsenheter, som billigare skärmar, bärbara datorer, surfplattor och smarttelefoner, och kombineras med revisions- och åtkomstskontroll i system för hantering av produktdata, skapas en verklig möjlighet att utnyttja 3D-modeller på ett effektivare sätt.

Konstruktionsarbetet har tveklöst påverkats positivt av 3D som gör att företag runt om i världen kan korta ned ledtiderna, förbättra konstruktionernas tillverkningsbarhet, skära ner på onödiga kostnader och genom användarvänligheten locka till större innovationer.

planritningar online dating-14

who is in the at t speed dating commercial

Detta till trots presenteras resultaten från 3D CAD systemen fortfarande i form av konstruktionsritningar i 2D när det kommer till produktionssidan.

Men även avsaknaden av integrerade lösningar för att kunna tillverka utan 2D ritningar har självklart påverkat.